Wat is therapie?


Het is niet gemakkelijk om samen te vatten wat therapie juist inhoudt. Vraag aan tien verschillende psychologen welke betekenis ze geven aan therapie en je zal tien verschillende antwoorden krijgen. Naast de bijkomende opleiding van de psycholoog(Systeemtherapie) is therapie vaak iets persoonlijks en uniek; zowel voor de therapeut als voor de cliënt.

Ik wil in de eerste plaats een plek kunnen bieden waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar er een zeker gevoel van veiligheid kan geïnstalleerd worden. Een ruimte waar het verbod op spreken mag doorbroken worden. Therapie betekent zoeken naar persoonlijke groei, meer zelfvertrouwen, innerlijke rust en een stukje heling. Er wordt veel aandacht gegeven aan het verwerken van verlieservaringen en traumatische gebeurtenissen. Dit vraagt engagement en inzet van de cliënt.


Therapie is geen gemakkelijke weg. Het is hard werken, denken, zoeken, spreken en voelen; een proces dat tegelijkertijd innerlijk en relationeel is. Het is een gezamenlijke zoektocht. Het geeft mensen de kans om hun verhaal te delen en zich opnieuw verbonden te voelen met zichzelf en anderen.

Het tempo van de persoon wordt natuurlijk gerespecteerd. Daarnaast zijn veiligheid, vertrouwen en integriteit onmisbaar.